Home

Foto: Vy från Södra Storsjöbygden Oviken Hoverberget 2021

Konst en pågående relation om en plats om något upplevt.

Ett landskap med många historier som är upplevda gemensamt, för en del personligt. Jag är inte landskapet. Mer en förankring i det. En del av världen, en bra plats.