Konstnärlig verksamhet och projekt

Ett projekt som jag startade sommaren 2020 ledde till en utställning på Härke Konstcentrum. Den handlade om relationer mitt förhållande till naturen och miljö och om den pandemi som kom och förändrade det vanliga trygga. Om att leva med osäkerhet för framtiden blev påtagligt.

Under arbetet kände jag en längtan att vara i socialt sammanhang igen eller forfarande är det en viktig del av att må bra och en självklar del i att känna sig bra. Det tänker man inte på om det är självklart men har men inte de sammanhangen så känns det jobbig. Jag var mer ute i natur och skog ta pauser från jobb och gå snabba promenader i ett närliggande område med spår , träning ute. Känslan av att inte veta hur länge man kan vara isolerad är påtaglig och det är viktigt

Härke konstcentrum utställning 17 oktober-1 november